Meerkring Academie

Ontmoeten, Ontwikkelen, Ontplooien


 

E-learning onboarding IB

  Klik hier om naar de e-learning te gaan
 

Speciaal geselecteerd voor Meerkring

E-learning

21st Century Skills in een rijke leeromgeving

De samenleving verandert in snel tempo van een industriële samenleving naar een kennis- en netwerksamenleving. Wat betekent dat voor het ...

Aanmelden

Als een kind langdurig ziek is

Ook kinderen die langdurig ziek zijn, hebben onderwijs nodig. Zo raken ze niet achterop en worden ze niet onnodig afgesloten ...

Aanmelden

Basiscursus 'Effectief communiceren op school met behulp van Transactionele Analyse'

Herkenbaar? Je reageert op een collega op een (automatische) manier, maar eigenlijk ben je daar achteraf niet tevreden over. Of ...

Aanmelden

Meer-Leerkringen

Wat is een Meer-leerkring?
Een leerkring is een middel om op een bepaald aandachtsgebied tot afstemming en verbetering te komen. Het is een zogenaamde “community of practice” waar we op specifieke onderwerpen leren van elkaar, dubbel werk voorkomen, effectief en efficiënt knelpunten afstemmen, oplossingen bedenken, brainstormen en werken aan het verbeteren van processen, procedures, werkwijzen etc.     

Doel van een leerkring
Het doel van elke leerkring is afstemmen en overleggen, het bewaken en verbeteren van de eenduidigheid van werken, het bijdragen aan actieve kennisoverdracht over het onderwerp van de leerkring en leren van elkaar. Ook is een leerkring voor het communiceren bottom-up van beleidsinitiatieven en verbetervoorstellen. Per Meer-leerkring kan er, volgens plan, een budget toegekend worden voor b.v. scholing. 


Welke leerkringen zijn er binnen Meerkring?
Op dit moment gaan we uit van een aantal in eerste instantie praktisch georiënteerde leerkringen die aansluiten bij bestaande functies, noodzaak en behoeftes vanuit het werkveld. Dit zijn: Intern begeleiders, Administratief medewerkers, Orthopedagogen, contactpersonen, Leerkrachten Jonge kind en Leerkrachten Groep 8. Het aantal en ook de onderwerpen van de leerkringen kan in de loop van de tijd wijzigen, op basis van ervaringen en behoefte. Klik hier voor meer over de diverse leerkringen

Samenstelling van de leerkringen.
In beginsel bestaat elke onderwijs gerelateerde leerkring uit leerkrachten en bij voorkeur een afvaardiging vanuit elke school. Elke leerkring kan aangevuld worden met een deskundige en wordt aangestuurd door een of twee voorzitters. De overige leerkringen worden samengesteld uit medewerkers vanuit onderwijs ondersteunde functies. 


 

Ga je mee op studiereis?

Laat je inspireren door het onderwijs buiten Nederland. Hoe is het georganiseerd, wat is de stand van zaken op het gebied van ICT, zijn er mogelijkheden om internationaal samen te werken? Jaarlijks organiseren wij diverse studiereizen. Samen met collega’s bezoek je tijdens de studiereis verschillende scholen en ga je in gesprek met zowel leerkrachten als leerlingen. Er bestaan overigens mogelijkheden om voor onze studiereizen subsidie aan te vragen!

Klik hier voor meer info!
 

Meerkring Academie

Uw leerlingen barsten van het talent: ieder op eigen wijze. Om leerlingen te raken, te inspireren en optimaal te begeleiden is het belangrijk dat leraren werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Teachers Channel / de Rolf groep biedt hierin ondersteuning via Uw academie: een eigen online academie voor alle medewerkers binnen uw stichting in primair onderwijs en kinderopvang. Zodat vakmanschap en meesterschap optimaal tot uiting kunnen komen.

Meer over ons